SZYBKIE LINKI:

Informacje dotyczące wyniku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.06.2016

Obradujący w dniu wczorajszym, 31 maja 2016r., Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego z powodu utraty w drugiej części Zjazdu wymaganego kworum (tj. z powodu braku obecności podczas głosowań statutowej minimalnej liczby Delegatów, tj. 50 osób) nie przyjął jednolitego tekstu Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego, proponowanego przez Komisję Statutową.
Jednocześnie Walny Zjazd przyjął sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Jeździeckiego za rok 2015.

Przedstawiamy listę obecności Delegatów, wpisanych na listę otwarcia Walnego Zjazdu oraz listę obecności Delegatów, wpisanych na listy zamknięcia (jedna na na podpisy Delegatów oraz druga sprawdzona przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - obecni zaznaczeni gwiazdkami) Walnego Zjazdu.

W związku z sporządzeniem dwóch list obecności, poniżej publikujemy zespoloną listę Delegatów, którzy byli obecni na zamknięciu Zjazdu: Wiesław Apanasewicz, Mateusz Michalski, Beata Szuber, Jacek Kulpa, Dorota Włodarczyk, Bogdan Zgórski, Włodzimierz Zieliński, Wojciech Jachymek, Krzysztof Kaliszuk, Nemezjusz Kasztelan, Henryk Warszawski, Waldemar Pakulski, Danuta Lusina, Marek Kaźmierczak, Joanna Mandecka-Turczyńska, Agnieszka Kloc, Włodzimierz Uchwat, Jan Dutka, Zofia Górska, Marcin Podpora, Oskar Szrajer, Herbert Szrajer, Tomasz Burzyński, Krzysztof Ferenstein, Zbigniew Witkowski, Anna Zagrodzka, Eugeniusz Koczorski, Robert Bartkowiak, Włodzimierz Chmielnik, Stanisław Helak, Tomasz Mossakowski, Maciej Parzydło, Katarzyna Szymańska, Tadeusz Szymoniak, Henryk Święcicki, Monika Warych, Antoni Cwajda, Jolanta Turowska.

W związku z rezygnacją Michała Szubskiego z funkcji Prezesa, Zarząd PZJ, obradujący w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 31 maja 2016r., podjął następującą uchwałę:
"Zarząd na wniosek Prezesa Związku powołuje na funkcję Wiceprezesa Wojciecha Jachymka, powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa do czasu wyboru nowego prezesa przez Zjazd Związku".