SZYBKIE LINKI:

"Budujemy jeździeckie regiony", czyli projekt popularyzacji jeździectwa na poziomie regionalnym

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

21.04.2016

Popularyzacja jeździectwa we wszystkich kategoriach wiekowych, promowanie jeździectwa powszechnego, poprawa i rozwój współzawodnictwa sportowego na poziomie regionalnym, wspieranie jeździeckich inicjatyw szkoleniowych - to główne założenia stworzonego przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego projektu "Budujemy jeździeckie regiony".

Konkurs ma wyłaniać najlepsze projekty i inicjatywy o szerokim regionalnym zasięgu i znaczeniu społecznym, które organizowane są przez Wojewódzkie Związki Jeździeckie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016r.

Z budżetu Polskiego Związku Jeździeckiego w ramach każdego Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego mogą być dofinansowane projekty na maksymalną łączną kwotę 15.000 zł brutto w ciągu trwania konkursu "Budujemy jeździeckie regiony" w roku 2016. Każdy Wojewódzki Związek Jeździecki w ramach łącznej kwoty dofinansowania może złożyć więcej niż jeden projekt.

Jednym z warunków jest posiadanie przez WZJ w ramach każdego zgłoszonego projektu wkładu własnego w wysokości 25% wartości projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu "Budujemy jeździeckie regiony". W ramach każdego zgłaszanego projektu należy złożyć: wniosek, zawierający opis inicjatywy oraz kosztorys.

Zapraszamy wszystkie Wojewódzkie Związki Jeździeckie do zgłaszania wszelkich projektów, które rozwijają jeździectwo na poziomie regionalnym!