SZYBKIE LINKI:

System szkoleń

CKE i WKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) jest naczelnym organem weryfikacji umiejętności i potwierdzania spełnienia kryteriów dla uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich PZJ.

Centralna Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Rady Szkolenia Jeździeckiego.

Wykaz osób wchodzących w skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna Polskiego Związku Jeździeckiego (WKE) jest regionalnym organem weryfikacji umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz potwierdzania spełnienia kryteriów koniecznych dla uzyskania uprawnień Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ i Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ oraz Odznak Jeździeckich PZJ.

Skład WKE akt. 05.08.2019 r.