SZYBKIE LINKI:

Uchwała i Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie zakupu przez Zarząd PZJ w Warszawie nieruchomości na siedzibę i biuro PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.07.2020

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego, które w dniu dzisiejszym wpłynęły do Zarządu PZJ.

Link > K.R. - Uchwała o złożenie wniosku do MSiT -  uchylenie uchwały

Link > K.R. - Zarząd PZJ - VII.2020 - wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały