SZYBKIE LINKI:

SPRAWOZDANIA - WSZDPZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.06.2020

Przedstawiamy Sprawozdania przygotowane na tegoroczny Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Zwiazku Jeździeckiego.

> Sprawozdanie KS pod przewodnictwem Pana Jacka Wisłockiego - przesłane w dniu 26.05.2020 roku  >> korekta przesłana przez J. Wisłockiego w dniu 29.05.2020 r.

> Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ - przesłane w dniu 01.06.2020 r.

> Sprawozdanie Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży - przesłane w dniu 06.06.2020 r. przez P. Marte Stołowską-Lubońską

> Sprawozdanie Kapitułu Odznaczeń PZJ - przesłane przez P. Jacka Świgonia w dniu 06.06.2020 roku.

> Sprawozdanie Komisji Powożenia - przesłane przez P. Marka Zaleskiego w dniu 17.06.2020 roku.

> Sprawozdanie Kolegium Sędziów - przesłane przez P. Stanisława Helaka w dniu 25.06.2020 roku.