SZYBKIE LINKI:

Konsultacje środowiskowe projektu dokumentu Zawody-Covid 19

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

20.05.2020

Przedstawiamy do konsultacji Środowiska jeździeckiego opracowany przez Komisje Sportowe, Komisję Weterynaryjną, Kolegium Sedziów i Grupę Roboczą Organizatorów Zawodów Kalendarza PZJ projekt dokumentu pod roboczą nazwą Zawody - Covid 19.

Finalna wersja dokumentu będzie przedstawiona do Ministerstwa Sportu w ramach starań o przywrócenie możliwości organizowania zawodów Kalendarza PZJ i Kalendarzy WZJ(OZJ) w nowych warunkach związanych z obostrzeniami dotyczacymi epidemii Covid-19.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie konstruktywnych uwag i propozycji zmian na adres mailowy:  klaudia.orzechowska@pzj.pl

Uwagi i propozycje zmian zostaną przekazane do Przewodniczących wyżej wymienionych grup opracowujących ten dokument.

Ze względu na konieczną szybkość działania prosimy o nadsyłanie uwag i propozycji zmian  do 29.05.2020 roku do godziny 12.00.

 

>> Projekt dokumentu Zawody Covid 19. Przesłany przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów w dniu 20.05.2020 r.