SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2821/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu 

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2821/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu 

Uchwała nr U/2821/3/E/2020 z dnia 15.05.2020 

Zarząd PZJ nie akceptuje wniosku xxxxxxxxxx o rozłożenie na raty płatności za 3 licencje sędziowskie.

Uchwała przyjęta (5 x za)