SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2820/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu 

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2820/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu 

 

Uchwała nr U/2820/3/E/2020 z dnia 14.05.2020 

Zarząd PZJ nie akceptuje wniosku xxxxxxxxxx o rozłożenie zobowiązania wobec PZJ na raty z powodu epidemii Covid-19.

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos przeciw i jeden głos wstrzymujący się)