SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2819/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2819/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

 

Uchwała nr U/2819/3/E/2020 z dnia 14.05.2020 

Zarząd PZJ nie akceptuje wniosku xxxxxxxxxx o zwrot kwoty za ponownie zapłaconą fakturę za licencję z powodu nieopłacenia faktury pierwotnej.

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos przeciw i jeden głos wstrzymujący się)