SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2818/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2818/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Uchwała nr U/2818/3/E/2020 z dnia 13.05.2020 

Zarząd PZJ nie akceptuje wniosku xxxxxxxxxx o zwrot za drugie obciążenie za licencję z powodu niezapłaconej w terminie faktury.

Uchwała przyjęta (2 x za, 1 głos przeciw i jeden głos wstrzymujący się)