SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2817/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2817/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

 

Uchwała nr U/2817/3/E/2020 z dnia 13.05.2020 

 

Zarząd PZJ nie akceptuje wniosku KJ Okoły o zwrot za drugie obciążenie za licencję z powodu nie zapłaconej w terminie faktury. 

 

Uchwała przyjęta (2 x za i 2 głosy przeciw – decyduje głos Prezesa PZJ)