SZYBKIE LINKI:

Protokół z głosowania uchwały nr U/2813/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

11.05.2020

Protokół z głosowania uchwały nr U/2813/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Uchwała nr U/2813/3/E/2020 z dnia 10.05.2020 

Zarząd PZJ z powodu nieopłacenia przez Hipodrom Sp. z o.o. w terminie faktury (FV0028/04/2020) za prawo do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody unieważnia wyniki konkursu na organizatora HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych ogłoszone w uchwale nr U/2792/3/E/2020. Termin płatności FV0028/04/2020 minął w dniu 04.05.2020 roku.

Jednocześnie Zarząd PZJ zatwierdza ogłoszenie nowego konkursu na organizację HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych na tych samych warunkach z dodatkowym warunkiem wpłaty do PZJ wraz ze złożeniem oferty kwoty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021.

Kwota ta w przypadku niewygrania konkursu zostanie zwrócona oferentowi. 

W przypadku oferenta, który wygra konkurs kwota ta nie zostanie zwrócona i automatycznie zostanie zaliczona na poczet opłaty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody za 2021 rok.

Opłata za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody wynosi minimum 15 000 PLN i jej wpłacona i tym samym zaoferowana wysokość będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert.

 

Uchwała przyjęta (3 x za i 2 głosy przeciw)