SZYBKIE LINKI:

Protokół z elektronicznego głosowania uchwały nr U/2803/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.05.2020

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2803/3/E/2020 z dnia 30.04.2020

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

 

Zgodnie z Punktem 5 Paragrafu 4 Regulaminu Działania Zarządu uprzejmie proszę o przegłosowanie poniżej przedstawionej uchwały o sygnaturze wymienionej w tytule niniejszego maila:

 

Zarząd PZJ na wniosek Pana Artura Społowicza zatwierdza Jego rezygnacje z członkostwa w Komisji WKKW. 

 

Uchwała przyjęta (5 x za)