SZYBKIE LINKI:

Protokół z elektronicznego głosowania uchwały nr U/2801/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.04.2020

Protokół z elektronicznego głosowania uchwały nr U/2801/3/E/2020 w trybie elektronicznym zgodnie z Regulaminem Działania Zarządu  

 

Głosowanie elektroniczne uchwały nr U/2801/3/E/2020 z dnia 29.04.2020 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

 

Zgodnie z Punktem 5 Paragrafu 4 Regulaminu Działania Zarządu uprzejmie proszę o przegłosowanie poniżej przedstawionej uchwały o sygnaturze wymienionej w tytule niniejszego maila:

 

Zarząd PZJ celem uzyskania niższej kwoty opłaty za najem lokalu pod siedzibę Biura PZJ zatwierdza wypowiedzenie umowy najmu zawartej w dniu 29 września 2015r. dotyczącej części segmentu budynku jednorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Karola Miarki 11d - z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Podstawą wypowiedzenia wyżej wymienionej umowy jest paragraf 7 ust. 2 umowy najmu z dnia 29.09.2015r.  Jeżeli dotychczasowy najemca w ciągu miesiąca nie wyrazi zgody na obniżenie czynszu minimum o 40% to Zarząd PZJ podejmie poszukiwanie tańszego lokalu na siedzibę PZJ. Sytuacja ta wynika z konieczności ograniczenia potencjału osobowego w Biurze PZJ w związku z oszczędnościami i kryzysem spowodowanym epidemią Covid-19 oraz z możliwości przejścia niektórych Osób na prace zdalną.

 

Uchwała przyjęta (3 x za, 1 głos wstrzymujący się i 1 głos przeciw)