SZYBKIE LINKI:

Odpowiedź Ministerstwa Sportu na pismo Panów Prezesów PZT, PZG i PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.04.2020

Niniejszym przedstawiamy odpowiedż Ministerstwa Sportu na pismo Panów Prezesów Polskiego Związku Golfa, Polskiego Związku Tenisowego i Polskiego Związku Jeździeckiego.

Ponadto informujemy, że trwają prace grupy roboczej powołanej przez Pana Jana Sołtysiaka - Prezesa PZJ nad projektem dokumentu „Zasady Organizacji Zawodów Sportowych Kalendarza PZJ w Okresie Obowiązywania Rozporządzeń Władz Państwowych Związanych z Epidemią Covid-19”,  w skład której miedzy innymi wchodzą Przewodniczacy Kolegium Sedziów i Radca Prawny PZJ.

Projekt dokumentu jest obecnie konsultowany z komisjami sportowymi i Radą Szkolenia Jeździeckiego. Dokument  będzie pod koniec bieżącego tygodnia zatwierdzany przez Kolegium Sędziów PZJ.

Dokument  „Zasady Organizacji Zawodów Sportowych Kalendarza PZJ w Okresie Obowiązywania Rozporządzeń Władz Państwowych Związanych z Epidemią Covid-19” zostanie przesłany do Ministerstwa Sportu, a także do Panów Presesów PZG i PZT z prośbą o rozważenia kolejnego wspólnego wystąpienia do władz państwowych mającego na celu rozpatrzenie możliwosci jak najszybszego powrotu do organizacji zawodów sportowych w dyscyplinach, w których nie ma bezposredniego kontaktu zawodników przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur związanych z epidemią Covid-19.

>>> LINK DO PISMA MINISTERSTWA SPORTU