SZYBKIE LINKI:

Szkolenia specjalistyczne licencyjne z Janem Ratajczakiem i Krzysztofem Skorupskim

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

09.03.2020

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice zaprasza na szkolenia specjalistyczne, licencyjne dla szkoleniowców z panem Janem Ratajczakiem i panem Krzysztofem Skorupskim.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29.03.2020r na terenie OJ Zbrosławice, ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice.

Kontakt: Wojciech Ginko, tel: 606 676 259, mail: wginko@interia.pl

Wykładowca: Jan Ratajczak, Krzysztof Skorupski

 

Temat: Praca na lonży i psychologia treningu

 

W programie szkolenia:

  1. Kurs Podstawowy III i II stopnia – lonżowanie koni (Jan Ratajczak)

- lonżowanie koni na pojedynczej lonży

- lonżowanie koni na podwójnej lonży

- zajęcia praktyczne – 5h

 

  1. Wykłady (Krzysztof Skorupski)

- „Zrozumieć konia, to zrozumieć jak on nas rozumie”: sprawność psychomotoryczna jeźdźca w świetle dobrej komunikacji z koniem; pierwotny i wtórny system poznania; nadużywanie kary i jej skutki; styczność działania jeźdźca z wybranymi szczegółami reakcji konia; czas postrzegania i reagowania jeźdźca kluczem porozumienia z koniem; nieświadome uczenie koni niechcianych reakcji; dlaczego siłowe rozwiązania nie są rozwiązaniem.

- „Stanowczość to nie przemoc, uległość to nie bezradność”: kiedy stanowczość przechodzi w przemoc; analiza problemu z pozycji paradygmatu warunkowania; zdolności sensoryczne, behawioralne i poznawcze koni; najczęściej spotykane błędy wynikające z nierespektowania praw natury; kiedy uległość przechodzi w bezradność; analiza problemu z pozycji paradygmatu etologii; ewolucyjne uwarunkowania interakcji koni ze środowiskiem zewnętrznym.