SZYBKIE LINKI:

Kolegium Sędziów PZJ – Protokoły 50, 51, 52 i 53. Regulamin S DiM-2020, Regulamin OOM-2020, Procedura Pomiaru 2020.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

17.01.2020

Przedstawiamy przesłane przez Kolegium Sędziów Protokoły nr 50, 51, 52 i 53 oraz zatwierdzone przez Kolegium Sędziów następujące dokumenty: Regulamin S DiM 2020, Regulamin OOM-2020 oraz Procedura Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikatów Pomiarów Kuców i Małych Koni na Zawodach Krajowych – 2020.

Otrzymane od Kolegium Sędziów powyższe dokumenty po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd PZJ zostaną ostatecznie zatwierdzone uchwałami Zarządu PZJ.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z postanowieniami dokumentów.

>>> link do Protokołów

>>> link Regulamin S DiM 2020

>>> link Regulamin OOM-2020

>>> link Procedura Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikatów Pomiarów Kuców i Małych Koni na Zawodach Krajowych – 2020