SZYBKIE LINKI:

Zatwierdzone przez Zarząd PZJ Przepisy Ogólne i Przepisy o Osobach Oficjalnych

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.01.2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zatwierdzonymi przez Zarząd PZJ na wniosek Kolegium Sędziów następującymi dokumentami:

> Przepisy Ogólne PZJ

> Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ