SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Przewodniczącego Komisji Powożenia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.12.2019

Zarząd PZJ ogłasza konkurs na Przewodniczącego Komisji Powożenia na nastepujących warunkach:

wymagania - między innymi: przedstawienie Strategii Rozwoju  Konkurencji Powożenie do 2022 roku,  znajomość zagadnień związanych dotacjami ministerialnymi, - znajomość przepisów PZJ i FEI, - 

Dokumenty wymagane: życiorys,  oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Jeździecki dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Termin i miejsce składania aplikacji na stanowisko Przewodniczącego Komisji Powożenia

– do 28. 02. 2020 roku włącznie.

- wszystkie dokumenty należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Przewodniczącego Komisji Powożenia” na adres: 01-496 Warszawa ul. Karola Miarki 11 D. Decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Zarząd PZJ ma prawo do odwołania wyżej wymienionego konkursu bez podania przyczyny.