SZYBKIE LINKI:

Przepisy Ogólne i Przepisy o Osobach Oficjalnych przesłane przez Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.12.2019

Poniżej przedstawiamy przesłane przez Kolegium Sędziów PZJ do ztwierdzenia przez Zarząd PZJ Przepisy Ogólne PZJ (wersja mark-up - wersja czysta - przesłane w dniu 30.12.2019 r.) oraz Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ (wersja mark-up - wersja czysta - przesłane w dniu 29.12.2019 r. ).

 

>> Przepisy Ogólne PZJ (wersja mark-up)

>> Przepisy Ogólne PZJ (wersja czysta) 

>> Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ (wersja mark-up)

>> Przepisy o Osobach Oficjalnych PZJ (wersja czysta)