SZYBKIE LINKI:

Odwołanie Komisji Powożenia

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.12.2019

Niniejszym informujemy, że Zarząd PZJ przyjął na zebraniu w dniu 08. 12. 2019 r. uchwałę nr U/2688/16/Z/2019 o nastepujacym brzmieniu:

Zarząd PZJ odwołuje Komisje Powożenia PZJ. Jednocześnie Zarząd PZJ powołuje na funkcje Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Komisji Powożenia do dnia 31.03.2020 roku Pana Marka Zaleskiego.

Zarząd PZJ postanawia, że na następnym zebraniu Zarządu zostanie ogłoszony konkurs na Przewodniczącego Komisji Powożenia PZJ.