SZYBKIE LINKI:

Regulamin Powoływania do Kadry Narodowej 2020 - Część Główna

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.12.2019

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 8 grudnia 2019 roku przyjął uchwałę nr U/2686/16/Z/2019 o następującym brzmieniu:

 

Zarząd PZJ zatwierdza Część Główną Regulaminów Powoływania do Kadry Narodowej na 2020 rok o następującej treści:

> LINK 

Ostatnim punktem Regulaminu Powoływania do Kadry Narodowej dla danej konkurencji będzie punkt dotyczący Norm Wynikowych dla Powołania do Kadry Narodowej dla tej konkurencji. 

Normy Wynikowe przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd trener kadry narodowej, przewodniczący komisji sportowej w konkurencjach/grupach wiekowych, gdzie PZJ nie zatrudnia trenera kadry narodowej, a w przypadku braku trenera kadry narodowej i wakatu na stanowisku przewodniczącego komisji sportowej – dyrektor sportowy PZJ / kierownik wyszkolenia PZJ.