SZYBKIE LINKI:

Regulamin Powoływania do Reprezentacji Polski 2020 - Część Główna

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.12.2019

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 8 grudnia 2019 roku przyjął uchwałę nr nr U/2687/16/Z/2019 o następującym brzmieniu:

 

Zarząd PZJ zatwierdza Część Główną Regulaminów Powoływania do Reprezentacji Polski na 2020 rok o następującej treści:

>  LINK

Ostatnim punktem Regulaminu Powoływania do Reprezentacji Polski dla danej konkurencji będzie punkt dotyczący Norm Wynikowych dla Powołania do Reprezentacji Polski dla tej konkurencji. 

Normy Wynikowe przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd trener kadry narodowej, przewodniczący komisji sportowej w konkurencjach/grupach wiekowych, gdzie PZJ nie zatrudnia trenera kadry narodowej, a w przypadku braku trenera kadry narodowej i wakatu na stanowisku przewodniczącego komisji sportowej – dyrektor sportowy PZJ / kierownik wyszkolenia PZJ.