SZYBKIE LINKI:

Umowa Trójstronna 2020 i Sportowy Plan Główny 2020

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.12.2019

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 8 grudnia 2019 roku Zarząd PZJ przyjął uchwałę nr U/2685/16/Z/2019 o następującym brzmieniu:

Zarząd PZJ zatwierdza Umowę Trójstronną na 2020 o następującej treści:

> LINK

Druk umowy jest do pobrania ze strony internetowej PZJ. Trzy podpisane egzemplarze niniejszej umowy podpisane przez Zawodnika i Właściciela Konia muszą być dostarczone fizycznie lub pocztą tradycyjną do Biura PZJ przez Zawodnika i/lub Właściciela Konia.  Po powołaniu pary zawodnik-koń do kadry narodowej Dział Sportu PZJ przesyła pocztą tradycyjną jeden egzemplarz umowy do Zawodnika i jeden egzemplarz umowy do Właściciela Konia i jeden egzemplarz przekazuje do Księgowości PZJ celem wpisania do Rejestru Umów PZJ i odłożenia a/a.

 

Sportowy Plan Główny 2020 dla danej konkurencji i grupy wiekowej jest sporządzany przez trenera kadry narodowej, przewodniczącego komisji sportowej (jeżeli PZJ nie zatrudnia trenera) lub dyrektora sportowego PZJ / kierownika wyszkolenia PZJ ( w przypadku wakatu na stanowisku trenera i przewodniczącego komisji) i jest zatwierdzany przez Zarząd PZJ.

 

Sportowy Plan Główny 2020 po zatwierdzeniu przez Zarząd PZJ jest publikowany na stronie PZJ.

Druk Sportowego Planu Głównego 2020 jest do pobrania ze strony internetowej PZJ i przedstawia się następująco:

> LINK