SZYBKIE LINKI:

Nie żyje Marian Mikołajewicz

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.12.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że ś.p. Marian Mikołajewicz odszedł do lepszego świata.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia "Koń Huculski", - prekursora Związku Hodowców Konia Huculskiego. Od 1993 r. był twórcą i właścicielem Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach. Hodowane przez Niego konie wielokrotnie zdobywały czołowe miejsca w imprezach hodowlanych. Był organizatorem wielu ścieżek huculskich, imprez promocyjnych oraz rajdów konnych i znacznym stopniu przyczynił się do popularyzacji koni huculskich. Uczestniczył w organizacji Festiwali Kultury Huculskiej w Krakowie, w których brały udział konie Jego hodowli. Zgromadził bogate kolekcje wyrobów sztuki huculskiej i ludowej z regionu krakowskiego, które udostępniał w swojej stadninie. Wielokrotnie był laureatem nagród i wyróżnień za działalność agroturystyczną i promocję regionu.
Dzięki Jego działalności rzesza dzieci i młodzieży poznała piękno terenów podkrakowskich dolinek, promował nie tylko jazdę konną, ale także powożeni zaprzęgami konnymi oraz edukację najmłodszych poprzez obcowanie z końmi i innymi zwierzętami gospodarskimi.

W imieniu Małopolskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Jeździeckiego
Żonie i Rodzinie ś.p. Mariana Mikołajewicza składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie na cmentarzu Batowice w kaplicy przy ul. Powstańców 48.