SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na organizacje MP i PP w roku 2020

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.10.2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził kolejny Konkurs Ofert na organizację MP i PP w 2020 roku na następujących warunkach:

Warunkiem rozpatrywania oferty jest wpłacone na konto PZJ wadium w przypadkach, gdy jest wymagane. Wadium wpłacone przez organizatora MP lub PP, któremu zostanie powierzona organizacja imprez zamienia się na opłatę licencyjną na rzecz PZJ za przyznanie prawa organizacji MP lub PP w 2020 roku. W przypadku kandydatów, którzy nie wygrali konkursu ofert wadium zostanie zwrócone.

Podmiot, który wygra konkurs ofert zobowiązany bedzie do złożenia Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ z wpisaną kwotą puli nagród finansowych.

W przypadku, gdy na konkurs nie wpłyną oferty Zarząd PZJ wybierze organizatora MP i PP w 2020 w drodze negocjacji.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z dowodem potwierdzenia dokonania wpłaty do PZJ wadium (w sytuacji, gdy jest wymagane) do 30 XI 2019 roku (pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki z dopiskiem „Konkurs ofert na MP lub PP w roku 2020) na organizacje następujących imprez w 2020 roku z uwzględnieniem minimalnej wysokości wadium i minimalnej puli nagród:

Ujeżdżenie:

Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu 

  • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ujeżdżenia
  • wadium minimum – 5000 PLN

–    pula nagród: minimum 30 000 PLN

 

WKKW

Mistrzostwa Polski w WKKW Seniorów 

– data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW

-  wadium: minimum 5 000 PLN

– pula nagród: minimum 10 000 PLN.

Mistrzostwa Polski w WKKW Młodych Jeźdźców 

  • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW
  • wadium minimum 2000 PLN

–    pula nagród: minimum 5 000PLN.

 

POWOŻENIE

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

–    data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Powożenia

  • wadium minimum 1000 PLN 

–    pula nagród minimum 6 000 PLN.

 

PARAUJEŻDŻENIE

Mistrzostwa Polski w Para Ujeżdżeniu 

  • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ujeżdżenia
  • bez wadium

–    pula nagród: minimum 3 000 PLN