SZYBKIE LINKI:

Przedłużenie terminu Konkursu Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka - 2020.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.08.2019

Niniejszym informujemy, że na posiedzeniu w dniu 12. 08. 2019 roku Zarząd PZJ przyjął uchwałę o następującym brzmieniu:

Zarząd PZJ przedłuża do 15.09.2019 roku termin zgłaszania aplikacji na Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta KJ Agro Handel Śrem, której integralną częścią  był znowelizowany Regulaminu PLJ – 2020. 

Zarząd podjął decyzje o przedłużeniu składania aplikacji uwzględniając formalną opinię Komisji Skoków dotyczącą przedstawionego w w/w ofercie projektu Regulaminu PLJ 2020 o  następującym brzmieniu:

Komisja Skoków PZJ po analizie Regulaminu PLJ 2020 r. doszła do wniosku, iż Regulamin nie zawiera jasno określonej puli oraz podziału nagród finansowych w finale PLJ w 2020 r.
W związku z czym Komisja Skoków nie zatwierdza w/w Regulaminu.
Komisja Skoków PZJ proponuje, aby Zarząd PZJ rozważył przedłużenie terminu składania ofert na PLJ 2020 r. o 30 dni.

Przewodniczący Komisji Skoków PZJ

 

 

Zarząd niniejszym zachowuje i przypomina dotychczasowe warunki Konkursu Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020:

 

Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka – 2020:

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ – 2020 zobowiązany jest przedstawić:

projekt Regulamin Cyklu PLJ – 2020 zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem do Kalendarza PZJ 2020 wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu,

formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ – 2020 z minimalną pulą nagród 45 000 PLN

deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ – 2020 z minimalną pulą nagród 45 000 PLN,

miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2020,

dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2020.

Termin składania ofert do dnia 15 września 2019 r.

Prosimy o składanie ofert w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym pocztą tradycyjną na adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem Konkurs na Koordynatora PLJ 2020.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.