SZYBKIE LINKI:

MŚMK-Komunikat PZHK

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.07.2019

Mistrzostwa Świata Młodych Koni, Lanaken 2019

Od kilkunastu lat, niezmiennie w Lanaken rozgrywane są Mistrzostwa Świata Młodych Koni w skokach przez przeszkody . W tym roku zawody te odbędą się w terminie 19-22.09. Konie 5,6 i 7 letnie walczą o zaszczytny tytuł Mistrza Świata w danej kategorii wiekowej. W tym czasie w Lanaken odbywają się także Mistrzostwa Belgii Seniorów w skokach, konkursy dla ogierów uznanych Sires of the World  oraz uznawanie ogierów, które mają być wpisane do księgi Zangersheide.

Prosimy zgłaszać konie i zawodników, które spełniły wymagania sportowe oraz hodowlane na adres: cuber@pzhk.pldo dnia 2.08.(piątek). W zgłoszeniu proszę podać szczegółowe dane konia (nazwa, rocznik, księgę do której jest wpisany, ojca, matkę, ojca matki) oraz osiągnięte wyniki sportowe (klasa konkursu, data, miejsce).

Informujemy także, że zarówno zawodnik, jak i koń muszą posiadać aktualną licencję FEI ważną  na rok 2019. Wyboru koni dokonuje Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK.

Prosimy także o zapoznanie się z wymaganiami Komisji Koordynacyjnej PZJ/PZHK stawianymi przed wszystkimi potencjalnym uczestnikami tych zawodów:

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/regulamin-mpmk-2019-ogolny.pdf

https://www.pzhk.pl/wp-content/uploads/regulamin-mpmk-2019-skoki.pdf

Regulaminy MPMK 2019

26.   

Do Mistrzostw Świata Młodych Koniw trzech olimpijskich dyscyplinach jeździeckich, w ramach limitu przyznanego PZHK przez WBFSH, zgłaszane będą konie z polskimi paszportami, wpisane do ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej. Podstawą kwalifikacji są wyniki osiągnięte w całym sezonie, zgodnie z normami kwalifikacyjnymi określonymi dla każdej z dyscyplin. Składy polskich reprezentacji na MŚMK są każdorazowo zatwierdzane przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK (KK), w porozumieniu z Komisjami poszczególnych dyscyplin PZJ. W przypadku niewystarczającej liczby koni z ww. polskich ksiąg, jeżeli pozwalają na to przepisy organizatorów MŚMK, KK w porozumieniu z Komisjami PZJ może podjąć decyzję o zgłoszeniu koni klaczyogierów,innych ras dopuszczonych do doskonalenia polskich ras półkrwi, które zostały wpisane do polskich ksiąg stadnych, co oznacza, że ogier musi posiadać zgodę na użycie w rozrodzie w polskich księgach półkrwi (sp, wlkp lub m), a klacz posiadać licencję hodowlaną wydaną przez OZHK/WZHK. Z limitu PZHK nie mogą być zgłaszane wałachy ras zagranicznych. Konie wpisane do innych ksiąg stadnych, które starają się o start w MŚMK na podstawie tzw. dzikich kart nie są kwalifikowane przez KK.

Start w Mistrzostwach Świata Młodych Koni
oraz Sires of the World 2019

O ewentualnym starcie w MŚMKkoni zarówno polskiej, jak i zagranicznej hodowli decyduje Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Dyscypliny przy PZJ. Patrz Regulamin Ogólny 2019.

Przedstawiamy minimalne wymagania (kryteria) stawiane klaczom i ogierom, wpisanym do polskich ksiąg, które z puli PZHK miałyby startować na MŚMK 2018 w skokach przez przeszkody (pierwszeństwo mają konie z paszportami PZHK).

Konie 5 letnie (MŚMK - 125cm, 125 cm, 130 cm – finał)

Minimum to 3 x N1 w konkursach klasycznych (125 cm) na trzech różnych zawodach ogólnopolskich ZO** lub wyższej rangi do 4 punktów karnych w każdym konkursie 

Konie 6 letnie (MŚMK - 130 cm, 130 cm, 135 cm – finał)

Minimum to 3 x C1 (135 cm) na trzech różnych zawodach bez punktów karnych na przeszkodach.

Konie 7 letnie (MŚMK - 140 cm, 140 cm, 145 cm – finał)

Zawodnik – uprawnienia sportowe B1, start 2 x GP na zawodach minimum CSI** lub wyższej rangi do 4 punktów karnych na przeszkodach w przejeździe podstawowym lub 2x GP na zawodach ZO**o wys. 145 cm.

Sires of the World

Zawodnik – uprawnienia sportowe B1.

Start 2 x GP na zawodach CSI** lub wyższej rangi z 0 pkt. karnych w przebiegu podstawowym

lub

start 2 x GP na zawodach CSI*** do 4 punktów karnych w przejeździe podstawowym

lub

1 x GP na zawodach CSI** – 0 pkt. karnych i 1 x GP na zawodach CSI***do 4 pkt. na przeszkodach w przejeździe podstawowym