SZYBKIE LINKI:

Nie żyje Ppłk Henryk Sołtysik

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.07.2019

Uroczystosci pogrzebowe odbędą się w dniu 29.07.2019 roku o godzinie godzinie 9.00 w kościele Św. Zofii Barat przy ul Tanecznej i na cmentarzu w Grabowie.

Ppłk Henryk Sołtysik urodził się 23.07.1922 r. w Rokitnie w woj. kieleckim. Oficer Warszawskiej Dywizji Kawalerii, instruktor jeździectwa, hodowca, działacz Polskiego Związku Jeździeckiego. Kampanię wrześniową 1939 r. odbył jako ochotnik z oddziałem Przysposobienia Wojskowego. Od kwietnia 1944 r. służy w Warszawskiej Dywizji Kawalerii jako podoficer, a następnie po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Weterynarii jako oficer w 2 Pułku Ułanów. Po rozwiązaniu kawalerii służy w szwadronie Reprezentacyjnym Prezydenta RP. Po jego rozformowaniu pozostaje w wojsku do 1973 r. Zakłada sekcję jeździecką WKS Gwardia i zostaje jej trenerem. W 1968 r. przeniesiony do CWKS Legia organizuje ośrodek w Starej Miłosnej. Szkoli wielu doskonałych jeźdźców

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Grunwaldzką.

Po przejściu na emeryturę dalsze życie związał z końmi. Brał czynny udział w budowie Pomnika Jazdy Polskiej na polach mokotowskich. Szkolił ułanów ochotników w pierwszym okresie formowania Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. 

Cześć jego Pamięci.

Polski Zwiazek Jeździecki składa Wyrazy Głębokiego współczycia Rodzinie i Bliskim Zmarłego Ppłk Henryka Sołtysika.