SZYBKIE LINKI:

Strategia Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019 – 2022

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

07.07.2019

Polski Związek Jeździecki jest w trakcie formułowania najważniejszego kształtującego przyszłość dokumentu – Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa w latach 2019 – 2022.

Zwracamy się do wszystkich miłośników Koni i polskich sportów konnych o współpracę przy formułowaniu ostatecznej wersji tego dokumentu, którą złożymy do Ministerstwa Sportu i Turystyki celem uzyskania akceptacji.

Gdyby Państwo mieli czas na ewentualne zaangażowanie się, to uprzejmie prosimy o przesłanie uwag, sugestii, uzupełnień lub nowych propozycji w odniesieniu do następujących punktów dokumentu strategii:

dotyczących kluczowych wartości jakimi kieruje się nasz Związek takich jak: pełna jawność dokumentu strategii i podejmowanych w jej ramach działań, współuczestniczenie zaangażowanych osób lub grup w planowaniu i realizacji przyjętej strategii oraz monitorowania efektów jej realizacji, pełna uczciwość we wszelkich podejmowanych działaniach oraz w organizowanym współzawodnictwie sportowym, dbałość o właściwe i zgodne z celami strategicznymi wykorzystywanie zasobów naszego Związku, wybieranie optymalnych i najbardziej skutecznych metod działania w celu realizacji zaplanowanej i zatwierdzonej strategii,

dotyczących długoplanowej wizji naszego Związku w wymiarze sportowym (zapewnienie polskim zawodnikom godnego miejsca w międzynarodowym sporcie jeździeckim) oraz w wymiarze społecznym (spopularyzowanie jazdy konnej w społeczeństwie i pozyskanie w ogólnej świadomości Polaków postrzegania jeździectwa jako sportu narodowego),

dotyczących misji naszego Związku, którą są stałe działania na rzecz popularyzacji sportów konnych i stałe działania na rzecz podnoszenia sportowego poziomu polskiego jeździectwa,

dotyczących kluczowych celów jakimi są: organizacja współzawodnictwa sportowego, wyłanianie reprezentacji Polski do udziału w najważniejszych światowych imprezach mistrzowskich, stwarzanie warunków dla rozwoju i wzrostu ilości klubów jeździeckich, usankcjonowanie w społeczeństwie wartości jakie wynikają z obcowania ludzi z końmi,

dotyczących celów strategicznych którymi są: zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania, wykreowania wizerunku naszego Związku jako synonimu polskiej hippiki, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku sponsorskiego, doskonalenie współpracy z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, organizacja struktur dla obsługi ministerialnych programów dla sportu powszechnego i osób niepełnosprawnych, organizacja wolontariatu sportowego i stworzenie kompetencji dla permanentnej obecności w mediach społecznościowych.

Prosimy wyłącznie o wersje papierową, tak aby Państwa wkład można było spersonalizować i archiwizować.

Prosimy o nadsyłanie Państwa uwag, sugestii i propozycji do powyższego do dnia 31.07. 2019 roku na adres: 01-496 Warszawa ul. Karola Miarki 11 D. z dopiskiem na kopercie "Strategia"

Dokument strategii jest najważniejszym dokumentem dla rozwoju naszego Związku. Żeby skutecznie wdrożyć strategie niezbędna jest współpraca Nas Wszystkich zaangażowanych w polskie jeździectwo. Powinniśmy działać spójnie, aby uzyskać efekt synergii i tym samym skutecznie zrealizować cele strategiczne naszego Związku.

Pełen tekst dotychczasowej wersji strategii jest dostępny na stronie Związku    >>> link