SZYBKIE LINKI:

Konkurs na stanowisko Przewodniczącego Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.08.2019

Niniejszym informujemy, że na konkurs ofert na stanowisko  Przewodniczącego Komisji Dzieci i Młodzieży Polskiego Związku Jeździeckiego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 12.08.2019 roku podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 30.09.2019 roku z zachowaniem dotychczasowych następujących warunków:

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać między innymi następujące wymagania:

wykształcenie minimum średnie;

znajomość spraw związanych ze środowiskiem sportu Dzieci i Młodzieży;

znajomość zagadnień związanych ze sportem wyczynowym Dzieci i Młodzieży w Polsce i na świecie;

pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym (preferowany j. angielski);

umiejętność pracy w zespole;

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 30 września 2019 r.

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy  pzj@pzj.pl  

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny