SZYBKIE LINKI:

Komisja Weterynaryjna PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.04.2019

Niniejszym informujemy, że Zarząd PZJ przyjął uchwałę (nr U/2375/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.) o następującym brzmieniu:

Zarząd PZJ odwołuje Komisje Weterynaryjną w dotychczasowym składzie i powołuje Komisje Weterynaryjną w składzie: Tomasz Stężycki, Anna Straszak, Michał Kaczorowski, Wojciech Kujawski, Mateusz Hecolt