SZYBKIE LINKI:

Formularz Sprawozdania Weterynaryjnego z Zawodów Kalendarza PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.04.2019

Formularz został zatwierdzony uchwałą nr U/2350/3/Z/2019 zebrania Zarządu w dniu 23.03.2019 roku.

Przedstawiamy uchwałę Zarządu PZJ dotyczącą dostarczania do Biura PZJ Sprawozdania Weterynaryjnego.

Uchwała nr U/2345/2/Z/2019 z dnia 19.02.2019 r.

Zarząd PZJ przyjmuje następującą uchwałę: Lekarz Weterynaryjny Zawodów Kalendarza PZJ jest odpowiedzialny za dostarczenie w ciągu 7 dni do biura PZJ drogą mailową Sprawozdania Weterynaryjnego. Zarząd PZJ postanawia, że w przypadku niedostarczenia do biura PZJ na adres mailowy pzj@pzj.pl Sprawozdania Weterynaryjnego z Zawodów Kalendarza PZJ podejmie wobec Lekarza Weterynaryjnego, na którym ciążył powyższy obowiązek decyzję o czasowym zawieszeniu licencji Lekarza Weterynarii PZJ lub karę umowną w wysokości 500 zł.

Przedstawiamy uchwałę Zarządu PZJ dotyczącą wysokości kar umownych za nieprawidłowości odnotowane w Sprawozdaniu Weterynaryjnym z Zawodów Jeździeckich.

Uchwała nr U/2351/3/Z/2019 z dnia 23.03.2019 r.

Zarząd PZJ zatwierdza wysokość następujących kar umownych za nieprawidłowości odnotowane w Sprawozdaniu Weterynaryjnym z Zawodów Jeździeckich:

Brak ważnych szczepień przeciw grypie: 500 zł

Brak ważnego paszportu urzędowego: 200 zł

Brak zgodności dotyczącej właściciela konia pomiędzy wpisem PZJ i wpisem PZHK: 200 zł

Brak paszportu konia na zawodach: 500 zł

Uwaga: brak paszportu w przypadku poboru prób do badań antydopingowych niesie za sobą automatyczne konsekwencje takie jak w sytuacji wyniku pozytywnego przedstawionego w Sprawozdaniu Laboratorium Badań Antydopingowych.

 

Ponadto informujemy, że nastepujące formularze, które są dostepne na stronie internetowej PZJ: > Zakładka SPORT > Lekarze Weterynarii > Druki Weterynaryjne:

>>> Sprawozdanie Weterynaryjne z Zawodów Jeździeckich

>>> Zgłoszenie Leczenia Konia Przed Zawodami

>>> Zgłoszenie Leczenia Konia Podczas Zawodów

>>> Opinia Lekarza Weterynarii i Decyzja Przewodniczego Komisji Sędziowskiej Zawodów

>>> Wniosek o Wydanie Licencji PZJ dla Lekarzy Weterynarii