SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na organizację Halowych Mistrzostw Polski Dzieci, Juniorów, Młodych Jeźdźców i Seniorów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.03.2019

Polski Związek Jeździecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karola Miarki 11 D na podstawie decyzji zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego ogłasza konkurs na organizację w 2020 roku i w latach dalszych (maksymalnie – 3 lata) HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KATEGORII DZIECI, JUNIORÓW, MŁODYCH JEŹDŹCÓW I SENIORÓW.

Kandydaci ubiegający się o organizację w/w mistrzostw winni spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać halę z areną konkursową o podłożu kwarcowym w rozmiarze min. 30 na 62 metrów.

2. Zapewnić rozprężalnie o podłożu kwarcowym o rozmiarze: min. 20 x 40 metrów

3. Zapewnić stajnie gwarantujące komfort dla koni oraz równe warunki dla wszystkich uczestników oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

4. Zapewnić łączną pule nagród w wysokości co najmniej 70 000 PLN.

5. Zapewnić bazę hotelową oraz gastronomiczną.

6. Posiadać dobrą lokalizację zapewniającą łatwy dojazd.

7. Posiadać dobre warunki do przeprowadzenia transmisji telewizyjnych.

8. Zabezpieczyć nowoczesny komplet przeszkód.

9. Posiadać duże parkingi zapewniające przyjęcie znacznej ilości ciężarówek i samochodów osobowych z możliwością podłączenia do prądu oraz posiadać odpowiednie warunki sanitarne.

10. Posiadać doświadczenie i nieposzlakowaną opinię w zakresie organizacji dużych imprez Jeździeckich.

11. Zapewnić stabilne, dobrej jakości łącze internetowe zapewniające prawidłowe działanie transmisji online.

Ponadto za prawo do organizacji Halowych Mistrzostw Polski Dzieci, Juniorów, Młodych Jeźdźców i Seniorów wymagana jest wpłata kwoty 30 000 PLN (za każdy rok w przypadku umowy co najwyżej trzyletniej) w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej po ogłoszeniu na stronie internetowej wyników powyższego konkursu.

Termin składania ofert upływa z dniem 30. 04. 2019 r.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście lub listem poleconym na adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na organizację Halowych Mistrzostw Polski w Skokach przez Przeszkody.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny