SZYBKIE LINKI:

KAMIZELKI OCHRONNE OBOWIĄZKOWE

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

03.02.2019

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi obowiązujących i planowanych przepisów w skokach przez przeszkody przytaczamy zapisy tych przepisów >>> link

 

Informujemy, że Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży w Regulaminie Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży wprowadziła następujący zapis:

"UWAGA: Dla zawodników do 15 roku życia włącznie obowiązkowa kamizelka ochronna. Dla pozostałych kamizelka ochronna jest zalecana. Może być ona założona na frak lub używana zamiast niego."

Ostateczna wersja Regulaminu Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży została zatwierdzona przez Zarząd w dniu 27.01.2019 roku.

Informujemy również, że Komisja Skoków w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Krajowych wprowadziła następujący zapis:

"Zawodnicy do 15 roku życia włącznie na terenie zawodów dosiadają konia obowiązkowo w kamizelkach ochronnych."

Ostateczna wersja Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach Przez Przeszkody zostanie zatwierdzona przez Zarząd PZJ po otrzymaniu od Komisji Skoków ostatecznej redakcji zmian merytorycznych w regulaminie wynikających z uchwały podjętej przez Zarząd na zebraniu w dniu 27.01.2019 roku.

 

Informujemy także, że Rada Szkolenia Jeździeckiego w znowelizowanym uchwałą Zarządu w dniu 27.01.2019 roku Regulaminie Odznak Jeździeckich wprowadziła następujący zapis: 

„Do wieku 15 lat, każdy z uczestników części praktycznej egzaminu musi zostać wyposażony w kamizelkę ochronną, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego w kategorii DiM.