SZYBKIE LINKI:

Wyniki konkursu na organizatorów zgrupowań kadr narodowych PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

01.02.2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ na ostatnim zebraniu w dniu 27.01.2019 roku przyjął następującą uchwałę:

"Zarząd PZJ zatwierdza wyniki konkursu ofert na organizatorów zgrupowań kadr narodowych PZJ w 2019 roku. W 2019 roku zgrupowania kadr narodowych PZJ będą mogły się odbywać w:

OJ Lando S.C., Stajnia YKE, Ośrodek Stragona Strzegom, Stado Ogierów Bogusławice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie i Osada Konna Assanya.

Wyboru organizatora dla zgrupowania będą dokonywać zatrudnieni przez PZJ trenerzy kadr narodowych, przypadku braku trenera zatrudnionego przez PZJ – przewodniczący komisji sportowej, a w przypadku wakatu na stanowisku trenera kadry narodowej i przewodniczącego komisji sportowej – miejsce zgrupowania kadry narodowej wyznaczać będzie dyrektor sportowy PZJ.

Oprócz organizatorów zgrupowań wyłonionych w powyższym konkursie ofert istnieje za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwość wyboru miejsca zgrupowań w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich lub Centralnych Ośrodkach Sportu.

Aplikacja Ośrodka Baborówko nie była rozpatrywana, ponieważ nie została przedstawiona oferta cenowa."