SZYBKIE LINKI:

Seminarium sędziowskie B w Hermanowie

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.01.2019

W dniu 03/02/2019 r. w Hermanowie odbędzie się seminarium licencyjne dla sędziów B

Kierownik kursu: Anna Stanek

Prowadzący: Jan Posłuszny

Nr kursu: S/L/B/88/2019