SZYBKIE LINKI:

Komisja Jeździectwa Powszechnego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

14.11.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ na zebraniu w dniu 12.11.2018 roku przyjął następujące uchwały dotyczące Komisji Jeździectwa Powszechnego:

Zarząd PZJ uwzględniając rekomendację Komisji Jeździectwa Powszechnego powołuje Pana Jerzego Ożgę na Przewodniczącego Komisji Jeździectwa Powszechnego.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Komisji Jeździectwa Powszechnego, aby szkolenia kadry instruktorsko-trenerskiej z zakresu jeździectwa powszechnego uznać za szkolenia licencyjno-specjalistyczne.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Komisji Jeździectwa Powszechnego o przekazanie na rzecz KJP 20 sztuk podręcznika „Jak Nauczać Jeździectwa”.

Zarząd PZJ nie uwzględnia wniosku Komisji Jeździectwa Powszechnego, aby w budżecie PZJ zabezpieczyć środki finansowe na działalność KJP.

Zarząd PZJ wstępnie zatwierdza projekt nowego Regulaminu Działania Komisji Jeździectwa Powszechnego. Regulamin zostanie ostatecznie zatwierdzony na następnym zebraniu Zarządu po uwzględnieniu ewentualnych uwag KJP.

Zarząd PZJ zobowiązuje Komisję Jeździectwa Powszechnego do przygotowania i przesłania do biura PZJ do dnia 25.11.2018 roku Strategii Rozwoju Jeździectwa Powszechnego do 2022 roku.

Zarząd PZJ zobowiązuje Komisję Jeździectwa Powszechnego do przygotowania od strony merytorycznej przystąpienia do konkursu ogłoszonego Decyzją nr 51 Ministra Sportu i Turystyki Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych i przesłania do biura PZJ w terminie nieprzekraczalnym do dnia 9.12.2018 roku wypełnionych od strony merytorycznej dokumentów związanych z przystąpieniem do programu.