SZYBKIE LINKI:

Zintegrowany System Kwalifikacji – zapytanie ofertowe

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

22.08.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ przyjął uchwałę o następującym brzmieniu:

 W związku ze wskazaniem przez Komisje Rewizyjną PZJ konieczności ponownego ogłoszenia konkursu z wyznaczeniem 30 dniowego terminu na składanie ofert, Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego ponawia zapytanie ofertowe w sprawie opracowania opisu kwalifikacji do Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla jeździectwa.

W ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu również w sporcie, PZJ w porozumieniu i przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) chce wprowadzić PRK w jeździectwie. Zapytanie dotyczy opracowania, opisania i procedowania do etapu wdrożenia PRK 3,5,6,7

 

Od oferenta oczekujemy:

1.      

Znajomości tematu w zakresie Polskich Ram Kwalifikacyjnych. 

2.      

Znajomości systemu szkoleniowego PZJ.

3.      

Doświadczenia w pracy w obszarze Zintegrowanych Systemów i Ram Kwalifikacyjnych.

 

Prosimy o określenie swojej oferty w poniższych punktach:

1.      

Szacowany czas realizacji całego pakietu?

2.      

Szacowany czas przesłania pierwszej opracowanej ramy do Instytucji Certyfikującej?

3.      

Daty realizacji kolejnych etapów?

4.      

Oczekiwane wynagrodzenie – za całość pracy? Za miesiąc pracy?

5.      

Gotowość do podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku niedokończenia projektu, zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za dotychczasowe działania wynikające z porozumienia z IBE – czyli wiąże się to ze zwrotem nakładów poniesionych na szkolenia eksperckie dla osoby, która opisywała Ramy (składają się na to spotkania z ekspertami IBE, wynajem sal konferencyjnych, koszty dojazdów, itp.).

6.      

Prosimy o wykazanie, jakie jest Pana/Pani zorientowanie w temacie – znajomość PRK oraz systemu szkoleniowego PZJ?

 

 

Oferty należy przesyłać na mail: pzj@pzj.pl

Do dnia 20 września 2018 do godz. 12.00