SZYBKIE LINKI:

MPMK Strzegom - Ważny Komunikat

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.08.2018

Szanowni Państwo,

 

W załączniku przedstawiamy propozycje trzech MPMK oraz PPMK (uj.), które po raz pierwszy mają się odbyć w jednym miejscu i czasie, czyli w Strzegomiu w dniach 20-23 września. 

Wszystkich właścicieli, których konie mają startować w tegorocznych MPMK prosimy o uzupełnienie oświadczenia dot. MŚP/DP, jeżeli wcześniej nie złożyli takiego wniosku do PZHK lub odpowiedniego OZHK/WZHK. Wzór oświadczenia widnieje w załączniku. Bardzo proszę o wypełnienie wniosku i przesłanie na adres: cuber@pzhk.pl lub bezpośrednio do odpowiedniego OZHK/WZHK. 

 

Jeżeli właścicielem konia jest osoba prywatna nie spełniająca wymagań tzw. dużego przedsiębiorstwa proszę o zakreślenie MŚP (małe/średnie przedsiębiorstwo). Poniżej informacja co nazywamy MŚP a co DP (duże przedsiębiorstwo).

 

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

średnie przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

małe przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

mikroprzedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

 

Nowa Definicja MŚP – Szczegółowe informacje i wyjaśnienia.

 

>>> Link do OŚWIADCZENIA MŚP / DP

 

>>> Link do Propozycji MPMK – A

 

>>> Link do Propozycji MPMK – B

 

>>> Link do Propozycji MPMK - C

 

>>> Link do Propozycji PPMK - A