SZYBKIE LINKI:

KOMUNIKAT RADY SZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

31.08.2017

Wprowadzając nowy System Szkolenia Kadr Instruktorsko - trenerskich zainicjowaliśmy szkolenia specjalistyczne prowadzone przez członka RSJ, zwane dalej SZKOLENIEM SYSTEMOWYM.

Mają one na celu ujednolicenie nauczania podstaw jazdy konnej przez wszystkich szkoleniowców ubiegających się o Licencje PZJ.

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę szkoleniowców na podstawowe kanony dobrego wyszkolenia jeźdźca jakimi są perfekcyjne :równowaga, dosiad oraz umiejętność używania pomocy.

Dlatego traktujemy te szkolenia (jedno z nich ) jako obowiązkowe dla każdego ubiegającego się o odnowienie Licencji PZJ, jak również dla każdego członka komisji egzaminacyjnej na zdobycie odznak PZJ.

Tak jak wcześniej podaliśmy szkolenia te będą prowadzone do dnia 30 października b.r.

Równocześnie przypominamy, że wszyscy, którzy już zaliczyli takie szkolenie (Leszno , Kraków - Swoszowice, Warszawa - Bajardo ) i ci, którzy wezmą udział w takich przyszłych seminariach nabyli lub nabędą prawo do wykupienia Licencji PZJ.

Natomiast te osoby, które odnowiły swoją licencje przed rozpoczęciem SZKOLEŃ SYSTEMOWYCH zobowiązane są do odbycia takiego szkolenia w roku przyszłym. Terminy będą podane na stronach PZJ i WZJ na początku roku 2018.