SZYBKIE LINKI:

Oświadczenie

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

18.01.2017

Z dniem 18 stycznia 2017 roku składam rezygnację z funkcji prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego.

Powody tej decyzji są dwojakiej natury: merytoryczne i osobiste.

Zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie zrealizować dwóch najważniejszych punktów swojego programu wyborczego:

1) dokonania profesjonalizacji biura PZJ;

2) rozwiązania problemu wszechobecnego konfliktu interesów na poziomie osób decyzyjnych, głównie chodzi o menedżerów konkurencji, ale także o przewodniczących komisji problemowych.

Powody są dwojakiego rodzaju: finansowe oraz wielki opór materii, czyli tzw. środowiska.

Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy sprawia, że straciłem motywację i nie widzę sensu dalszego trwania na funkcji prezesa Związku.

Z drugiej strony ta sytuacja wprawiła mnie w stan poważnego stresu, którego negatywne skutki sprawiły, że obawiam się o stan swojego zdrowia.

Ta informacja zapewne wiele osób zaskoczy i rozczaruje.

Bardzo przepraszam tych, których zawiodłem.

Marek Szewczyk