SZYBKIE LINKI:

Komunikat Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.11.2016

Kolegium Sędziów uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały KS PZJ nr 12/2016 promocję w dyscyplinie Ujeżdżenia uzyskali: na I klasę sędziowską - Agata Milnerowicz (MAZ), II klasę sędziowską – Bartosz Jura (LUB); w dyscyplinie skoków przez przeszkody II klasę – Witold Brodewicz (MAZ). Jednocześnie w uznaniu wieloletniego zaangażowania w działalność sędziowską, edukacyjną i administracyjną na rzecz polskiego jeździectwa KS PZJ nadało klasę Państwową sędzi Małgorzacie Mastalerczyk z Podkarpackiego Związku Jeździeckiego, oraz sędziom - Annie Młyńczyk, Danucie Struk, Barbarze Grzegorczyk z Opolskiego Związku Jeździeckiego. Gratulujemy wszystkim promowanym koleżankom i kolegom i życzymy sukcesów w działalności sędziowskiej. Kolegium Sędziów PZJ