Czysty sport

Home / Czysty sport
Polski Związek Jeździecki, zgodnie z normami przyjętymi przez Międzynarodową Federację Jeździecką FEI, kierując się dobrem koni i zasadami fair play obowiązującymi w sporcie konnym stosuje przepisy regulujące zasady postępowania z koniem podczas zawodów jeździeckich.
chcesz dowiedzieć się więcej?

fei clean sport

KONTROLE ANTYDOPINGOWE

DUCH SPORTU

Doping jest sprzeczny z duchem sportu. Przepisy regulujące Kontrolę Antydopingową oraz Kontrolę Leczenia Koni podczas zawodów konnych mają na uwadze dobro koni oraz stosowanie przez zawodników zasad fair play. Wartości, którymi powinni kierować się wszyscy związani ze sportem konnym to:

1

Postępowanie zgodne z etyką, zasadami fair play i uczciwością

2

Poszanowanie zdrowia

3

Doskonałość w działaniu

4

Charakter i wykształcenie

5

Radość i zabawa

6

Praca zespołowa

7

Poświęcenie i zaangażowanie

8

Poszanowanie reguł i prawa

9

Poszanowanie samego siebie i innych uczestników

10

Odwaga

11

Wspólnota i solidarność
KONTROLE ANTYDOPINGOWE

KODEKS LECZENIA KONI

Kodeks leczenia koni jest nadrzędnym przy podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem koni, wpływających na ich dobro i zdrowie.

1

Każde leczenie musi być uzasadnione stanem zdrowia konia poddawanego danemu leczeniu.

2

Konie, które nie mogą uczestniczyć w zawodach z powodu urazu lub choroby muszą mieć zapewnioną właściwą opiekę weterynaryjną. Osoba Odpowiedzialna ma obowiązek uzyskania informacji od leczącego lekarza weterynarii na temat leczenia i koniecznego okresu jego trwania.

3

Żadna substancja nie może być podawana koniowi podczas zawodów lub w okresie poprzedzającym zawody, jeżeli nie spełnia wytycznych PZJ dotyczących leczenia.

4

Osoba odpowiedzialna za konia ma obowiązek prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji wszelkiego leczenia w okresie poprzedzającym zawody.
Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy