SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-21 06:05:43

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
121. Leszno 15.11 - 17.11.2019 B-Skoki -
122. Ciekocinko 16.11 - 18.11.2019 B-Skoki -
123. Poczernin 22.11 - 24.11.2019 A-Ujeżdżenie -
124. Michałowice 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
125. Wolica 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
126. Ciekocinko 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
127. Leszno 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
128. Poznań 28.11 - 01.12.2019 D-Powożenie -
129. Poznań 28.11 - 01.12.2019 B-Skoki -
130. Poznań 28.11 - 01.12.2019 A-Ujeżdżenie -
131. Poznań 28.11 - 01.12.2019 C-WKKW -
132. Leszno 06.12 - 08.12.2019 B-Skoki -
133. Leszno 13.12 - 15.12.2019 B-Skoki -
134. Sopot 14.12 - 16.12.2019 B-Skoki -