SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 01:35:51

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
121. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 Paraujeżdżenie -
122. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 A-Ujeżdżenie -
123. Kwieki 11.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
124. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
125. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
126. Jakubowice 16.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
127. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
128. Drzonków 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
129. Bogusławice 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
130. Ciekocinko 21.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
131. Michałowice 24.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
132. Walewice 24.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
133. Poczernin 24.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
134. Racot 25.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
135. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
136. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
137. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 Paraujeżdżenie -
138. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
139. Ciekocinko 28.08 - 02.09.2018 B-Skoki -
140. Dobrodzień - Malichów 31.08 - 01.09.2018 F-Rajdy -
141. Facimiech 31.08 - 02.09.2018 C-WKKW -
142. Dobrodzień - Malichów 31.08 - 01.09.2018 F-Rajdy -
143. Facimiech 31.08 - 02.09.2018 C-WKKW -
144. Leśna Wola 31.08 - 02.09.2018 B-Skoki -
145. Dobrodzień - Malichów 31.08 - 01.09.2018 F-Rajdy -
146. Śrem 07.09 - 09.09.2018 B-Skoki -
147. Sopot 07.09 - 09.09.2018 C-WKKW -
148. Sopot 07.09 - 09.09.2018 C-WKKW -
149. Moszna 07.09 - 09.09.2018 C-WKKW -
150. Jakubowice 13.09 - 16.09.2018 A-Ujeżdżenie -