SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 06:16:49

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
1. Strzegom 10.04 - 12.04.2020 C-WKKW -
2. Strzegom 25.06 - 28.06.2020 C-WKKW -
3. Ptakowice 23.07 - 26.07.2020 D-Powożenie -
4. Ptakowice 23.07 - 26.07.2020 D-Powożenie -
5. Ptakowice 23.07 - 26.07.2020 D-Powożenie -
6. Strzegom 14.08 - 16.08.2020 C-WKKW -
7. Strzegom 08.10 - 11.10.2020 C-WKKW -