SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 00:50:28

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
1. Warszawa - Torwar 07.03 - 10.03.2019 B-Skoki -
2. Baborówko 31.05 - 02.06.2019 C-WKKW -
3. Ptakowice 25.07 - 28.07.2019 D-Powożenie -
4. Baborówko 27.09 - 29.09.2019 C-WKKW -