SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-22 03:20:26

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
1. Warszawa - Torwar 07.03 - 10.03.2019 B-Skoki -
2. Baborówko 23.05 - 26.05.2019 C-WKKW -
3. Ptakowice 25.07 - 28.07.2019 D-Powożenie -
4. Strzegom 15.08 - 18.08.2019 K-Kuce -
5. Strzegom 06.09 - 08.09.2019 C-WKKW -
6. Baborówko 27.09 - 29.09.2019 C-WKKW -