SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 06:30:23

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
121. Rybnica 27.07 - 29.07.2018 A-Ujeżdżenie -
122. Leśna Wola 27.07 - 27.07.2018 B-Skoki -
123. Bogusławice 27.07 - 29.07.2018 D-Powożenie -
124. Warka 27.07 - 29.07.2018 B-Skoki -
125. Bogusławice 27.07 - 29.07.2018 D-Powożenie -
126. Jakubowice 02.08 - 05.08.2018 B-Skoki -
127. Solec Kujawski 03.08 - 05.08.2018 A-Ujeżdżenie -
128. Bogusławice 04.08 - 05.08.2018 C-WKKW -
129. Strzegom 09.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
130. Strzegom 09.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
131. Bobrowy Staw 10.08 - 12.08.2018 B-Skoki -
132. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 A-Ujeżdżenie -
133. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 Paraujeżdżenie -
134. Kwieki 11.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
135. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
136. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
137. Jakubowice 16.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
138. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
139. Bogusławice 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
140. Drzonków 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
141. Ciekocinko 21.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
142. Michałowice 24.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
143. Walewice 24.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
144. Drzonków 24.08 - 26.08.2018 A-Ujeżdżenie -
145. Racot 25.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
146. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
147. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
148. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
149. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 Paraujeżdżenie -
150. Ciekocinko 28.08 - 02.09.2018 B-Skoki -