SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-21 06:05:43

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
211. Poznań - MTP 04.12 - 07.12.2014 B-Skoki Pobierz plik
212. Poznań 05.12 - 06.12.2014 D-Powożenie Pobierz plik
213. Poznań 05.12 - 06.12.2014 -
214. Poznań 05.12 - 07.12.2014 A, PA Pobierz plik
215. Leszno 12.12 - 14.12.2014 B-Skoki Pobierz plik